royalpardazco.ir

برچسب ها
برچسب: پروانه فعالیت
مجوز پروانه فعالیت در حوزه راهبری مرکز عملیات امنیت و تیم پاسخ به رخداد
شرکت رویال پرداز تیام موفق به اخذ مجوز پروانه فعالیت...
کد خبر: ۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۹


خط‌ مشی مدیریت بی‌طرفی
شرکت رویال پرداز تیام پروانه فعالیت در نظام ملی مدیریت...
طرفی در انجام فعالیت های خود را کاملاً درک می... از سازمان یا کمیته هایی که می توانند بر فعالیت... برای شناسایی تهدیدهای بی طرفی ناشی از فعالیت های این... آن هایی که از فعالیت های سایر اشخاص نهاد ها...
کد خبر: ۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۲


مجوز پروانه فعالیت ممیزی انظباق استانداردهای امنیت اطلاعات و ارتباطات رویال پرداز تیام
دارنده مجوز پروانه فعالیت ممیزی انظباق استاندارد های امنیت اطلاعات...
کد خبر: ۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۲


مجوز پروانه فعالیت آزمون و ارزیابی امنیتی رویال پرداز تیام
شرکت رویال پرداز تیام موفق به اخذ مجوز پروانه فعالیت...
کد خبر: ۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۸


مجوز های شرکت رویال پرداز تیام
کد خبر: ۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۵